Fibra de vidre

Són cintes utilitzades en un ampli sector industrial i, fins al moment, gairebé la nostra major especialització.

  • Composites : fabricació de canonades d’aigua, petroli, pales d’aerogeneradors i tot tipus de peces encaminades al sector de l’automoció, ferroviari, telecomunicacions, mobiliari urbà, etc.
  • Sector Aeronàutic: aïllament tèrmic i químic.
  • Sector Elèctric: bobinat de motors i transformadors. Protecció anti-rosegadors de cables.
fibra-vidrio-doble

Fibra de basalt

Així com les cintes de fibra de vidre, les fabricades en basalt estan encaminades bàsicament als mateixos sectors.
Aquesta fibra relativament nova, gaudeix d’unes propietats una mica superiors a la fibra de vidre convencional.
Quant a la resistència mecànica i tèrmica i similars a la fibra de vidre “S2” a un cost relativament més econòmic.

Basalto - Wovenfiber

Aramides (Poliamida aromàtica)

L’aramida es caracteritza per la seva resistència a la tracció, fins i tot molt més que l’acer. La seva resistència tèrmica en torn als 450º, resistència química i la seva baixa conductivitat elèctrica.
Les cintes fabricades en aquest tipus de fibra van encaminades bàsicament a la fabricació de cables, equips de protecció, sector aeroespacial, nàutic i d’automoció. Les marques més conegudes són Kevlar®, Nomex® (Dupont) Twaron®, Technora® ( Teijin).

Aramida Wovenfiber

Fibra de carboni

Actualment estem valorant la possibilitat de la producció en cintes d’aquesta fibra. La seva alta conductivitat elèctrica fa que els procés de teixir sigui un tema complex. Tot i així, la seva gran acceptació en el mercat per la seva relació Resistència-Pes fa possible aquest plantejament.

Carbono Wovenfber